ANBI

Naam
Stichting Stepping-stones


RSIN nummer
8208.18.754


Samenstelling Bestuur
J. M. Janse – Voorzitter
A. Cluistra – Secretaris
J.L.M. van den Steenhoven – penningmeester


Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Voor andere taken dan bestuurstaken kunnen ze recht hebben op een vrijwilligersvergoeding.


Doelstelling/visie
Mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling met als doel hen te laten groeien in het volgen van Jezus Christus, hen toe te rusten voor het werk in zijn dienst en te leren op hun beurt weer anderen te helpen. Dit tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus (Efeze 4:11-16).
De stichting wil dit doen door:

  • het stichten van missionaire (geloofs)gemeenschappen, waarbinnen mensen de gelegenheid krijgen om God en andere mensen te leren kennen. Hierin kunnen zij elkaar helpen bij hun (geloofs)groei in het volgen van Jezus Christus en worden ze geactiveerd om op een praktische manier bij te dragen aan het welzijn van de stad waar ze wonen.
  • coaching


Beleidsplan 2022/2023
Continueren van de missionaire community Stepping-stones Gouda, gestart in 2019.
Hierbinnen organiseren we drie ontmoetingsmomenten per maand op zondag, waarvan twee min of meer UP/IN zijn en de derde OUT. Op die derde zondag organiseren we activiteiten zoals vuil opruimen in de buurt, conversation club voor anderstaligen die Nederlands willen oefenen en eind 2022 begin 2023 een Alpha cursus.
Daarnaast zijn er twee doordeweekse Triade of Quad bijeenkomsten per maand.
Inkomsten worden hoofdzakelijk gegenereerd door giften.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021
– zondagse ontmoetingen 3 x per maand, tijdens Corona zijn we opgeslitst in groepjes van maximaal vier volwassenen
– op de derde zondag hebben we diverse keren een vuilnis opruim actie georganiseerd, waarin mede buurtbewoners participeerden
– in mei en juni hebben we een Online Mariage Course georganiseerd, hier hebben 6 stellen aan deelgenomen
– In december hebben we een donatie gedaan aan de Voedselbank Gouda voor kerstbroden
– Diverse lopende coachingstrajecten in Nederland, Finland en Letland
– Diverse MBTI trajecten


Financiƫle verantwoording 2021


Balans per 31/12/2021

Omschrijving ActivaPassiva
Lopende rekening340.88
Spaarrekening750.07
Transferwise210.00
Eigen vermogen1095.95
Nog te betalen bedragen210.00
Totaal1305.951305.95

Resultatenrekening 2021

OmschrijvingDebetCredit
Accountants- en administratiekosten126.50
Reis- en verblijfkosten33.17
Vrijwilligersvergoeding660.00
Bankkosten160.78
Paypal en TransferWise kosten0.28
Contributies en abonnementen250.43
Drukwerk, porti en vrachten9.30
Giften520.00
Hosting website123.69
Computer toebehoren52.27
Uitgaven Marriage Course356.07
Kosten Stepping-stones Gouda166.31
Omzet Coaching996.00
Omzet MBTI150.00
Omzet boek35.00
Bijdragen Marriage Course300.00
Giften1800.00
Eindresultaat lopend boekjaar822.20
Totaal3281.003281.00