ANBI

Naam
Stichting Stepping-stones


RSIN nummer
8208.18.754


Samenstelling Bestuur
J. M. Janse – Voorzitter
A. Cluistra – Secretaris
J.L.M. van den Steenhoven – penningmeester


Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Voor andere taken dan bestuurstaken kunnen ze recht hebben op een vrijwilligersvergoeding.


Doelstelling/visie
Mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling met als doel hen te laten groeien in het volgen van Jezus Christus, hen toe te rusten voor het werk in zijn dienst en te leren op hun beurt weer anderen te helpen. Dit tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus (Efeze 4:11-16).
De stichting wil dit doen door:

  • het stichten van missionaire (geloofs)gemeenschappen, waarbinnen mensen de gelegenheid krijgen om God en andere mensen te leren kennen. Hierin kunnen zij elkaar helpen bij hun (geloofs)groei in het volgen van Jezus Christus en worden ze geactiveerd om op een praktische manier bij te dragen aan het welzijn van de stad waar ze wonen.
  • coaching


Beleidsplan 2023/2024
Continueren van de missionaire community Stepping-stones Gouda, gestart in 2019.
Er zijn meerdere ontmoetingsmomenten per maand zowel op zondag als doordeweekse avonden. We ontmoeten elkaar rondom eten en ook het lezen van de bijbel. Ook doen we dingen die meer naar buiten gericht zijn, zoals vuil opruimen in de buurt, conversation club voor anderstaligen die Nederlands willen oefenen of Discovery Bible Study, een laagdrempelige manier om de bijbel te leren lezen.
Inkomsten worden hoofdzakelijk gegenereerd door (intere) giften.


Financiƫle verantwoording 2023


Balans per 31/12/2023
Omschrijving ActivaPassiva
Lopende rekening1388.54
Spaarrekening750.30
Eigen vermogen2138.84
Totaal2138.842138.84

Resultatenrekening 2023

OmschrijvingDebetCredit
Kantoorbenodigdheden167.35
Accountants- en administratiekosten126.50
Bankkosten236.58
Contributies en abonnementen541.89
Drukwerk, porti en vrachten22.45
Giften (gegeven)820.03
Hosting website254.81
Kosten Stepping-stones Gouda660.72
Giften (ontvangen)3295.00
Eindresultaat lopend boekjaar464.67
Totaal3295.003295.00