Over ons

OVER ONS

Mark en Jacolien van den Steenhoven zijn de oprichters van Stepping-stones. Zij hebben het verlangen dat Gods Koninkrijk wordt uitgebreid en steeds meer zichtbaar wordt in onze samenleving.


Dat verlangen is gegroeid toen ze eind jaren 90 betrokken waren bij de start en oprichting van CrossPoint, een kerkplanting in Nieuw Vennep. Om beter toegerust te zijn hebben ze allebei de Evangelische Theologische Hogeschool (ETH), onderdeel van de Christelijke Hogeschool Ede afgerond, Mark met specialisatie missionair werk en Jacolien met specialisatie pastoraat en maatschappelijk werk.


Mark en Jacolien hebben in verschillende functies voor verschillende christelijke en niet-christelijke organisaties

gewerkt. Momenteel is Mark werkzaam in z'n oude vakgebied, de ICT en Jacolien is bezig met het opzetten van haar eigen coachingpraktijk.


Sheffield periode

Vanaf 2012 t/m 2017 hebben Mark en Jacolien in Sheffield (United Kingdom) gewoond om

ervaring op te doen in missionair discipelschap. Tot maart 2015 hebben zij als Teamleiders

Coaching voor 3DM Europe gewerkt. Samen met Sharon Earl, een vriendin, zijn ze een

'missional household' gestart en waren ze onderdeel van St. Thomas Philadelphia.


Tijdens hun verblijf in Engeland hebben ze Stepping-stones to a day to day missional lifestyle,

geschreven. De inhoud van dit boek vormt de basis voor de coaching.


Na hun Engeland periode hebben ze een halfjaar een sabbatical gehad waarin ze met hun

camper door Europa hebben gereisd en de mensen bezocht die ze coachten.Inmiddels wonen

ze in Gouda en zijn ze in het najaar van 2019 gestart met een nieuwe missional community.

Sportlaan 33, 2806 HA GOUDA


info@stepping-stones.nl


www.stepping-stones.nl
 

+31 (0)6 24 76 50 46

Twitter

Facebook

Instagram

Stichting Stepping-stones

KvK: 24462300

RSIN: 820818574

Bank: NL55 RABO 0150 8320 28