Jaarverslag 2012


Inkomsten  
Donaties € 25.447
Totaal € 25.447
   
Uitgaven  
Salariskosten € 15.526
Reis- en verblijfskosten €   3.002
Bestuurskosten €      109
Kantoorkosten €   1.255
Communicatiekosten €   1.279
Wervingskosten/fundraising €        87
Conferentie/trainingen €   3.375
Overig €        40
Kosten materialen DISC/MBTI €      578
Totaal € 25.251
   
Resultaat €      196