ANBI informatie


Algemene Informatie
Naam: Stichting Stepping-stones
Opgericht: 14 mei 2009
KvK: 24462300
RSIN-nummer: 820818574
Bank rekening: NL55 RABO 0150 8320 28

Contact gegevens
Adres: Laan van Loevestein 37, 2151 EC Nieuw-Vennep
Telefoon: +31 (0) 6 24686526
Email: info@stepping-stones.nl

Bestuur
Voorzitter/mede-oprichter: Jacolien van den Steenhoven (LinkedIn)
Secretaris: Anouk van Tooren
Penningmeester: Wim verkerk (LinkedIn)
Beloningsbeleid: het bestuur wordt niet beloond

Personeel
Directeur/mede-oprichter: Mark van den Steenhoven (LinkedIn)
In dienst voor 8 uur per week. (Tussen oktober 2012 en  december 2013 20 uur per week)

Doelstelling
1. Het stichten van nieuwe, missionaire (geloofs)gemeenschappen waarbinnen:
– mensen de gelegenheid krijgen om God en andere mensen te leren kennen.
– zij elkaar helpen bij hun (geloofs)groei in het volgen van Jezus Christus
– zij elkaar activeren om op een praktische manier bij te dragen aan het welzijn van de stad waar ze wonen (bv Serve the City).

2. Anderen helpen bij het stichten van nieuwe geloofsgemeenschappen. Dit kunnen individuen zijn, maar ook bestaande organisaties of kerken. Deze hulp kan bestaan uit:
– het geven van advies en het beschikbaar stellen van kennis
– actief meehelpen bij het starten van nieuwe projecten, dit kan bijvoorbeeld op projectbasis
– het opleiden en uitzenden van nieuwe gemeentestichters

3. Het (helpen) starten van kleine groepen (triade, quad)

4. Individuele pastorale counseling en coaching

Aanvullende Informatie
Financiële verantwoording (2012) klik hier
Verslag van de uitgeoefende activiteiten klik hier